ÅU DAV Sprogbeskrivelse (Efterår 2018)

Kursusindhold

Modulet giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

ÅU Sprogbeskrivelse (DAV)

Uddannelse

Underviser i Dansk som andet- og fremmedsprog. (DAV uddannelsen)

Holdundervisning

Kompendium vil være klar til semesterstart

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Total
  • 36