DAN; Medieteori og historie: Medier i virkeligheden – empiriske metoder i medieforskningen

Kursusindhold

Danskerne er på nettet, ser tv, streamer serier, hører radio og musik, læser bøger og aviser, og vi har mange forestillinger og måske fordomme om, hvordan det foregår; men hvordan kan medieforskningen finde ud af, hvordan danskerne rent faktisk bruger medierne, hvordan de forstår medieindholdet, og hvilken betydning medierne har for dem?

     På kurset arbejder vi med centrale kvantitative og kvalitative metoder i den empiriske medieforskning. De studerende oparbejder både en teoretisk forståelse for metodernes muligheder og begrænsninger og ikke mindst praktisk øvelse i selv at formulere og udføre empirisk medieforskning. Vi arbejder med interviews, fokusgrupper, tv-meteranalyse, diskursanalyse og big data.

Kurset er udformet som et portfolioforløb, hvor den studerende kommer til at udforske delvist selvvalgte problematikker

Engelsk titel

Media in reality – empirical methods in media research

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:

• Fremmøde i min. 80 % af undervisningen.
• 2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige
afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser.
Der vil typisk blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et
skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af
skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver
skal være minimum 15 sider. Underviseren oplyser ved undervisningens
start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal
være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes.

Eksamensform på 2008-ordningen er endnu ikke bestemt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Har du brug for ekstern bedømmelse for at opfylde 1/3 kravet, skal du vælge specialiseringsmodul 3.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5