DAN; Litteraturhistoriograf: Dannelsesromanen

Kursusindhold

Dannelsesromanen er en af de væsentligste genrer i nyere litteraturhistorie, ikke blot i europæisk sammenhæng, men også i dansk. Fra Wielands Agathon (1766-67) og Goethes Wilhelm Meisters Læreår (1795-96) til Thomas Manns Trolddomsbjerget (1924) og Hermann Hesses Glasperlespillet (1943) har genren præget den verdenslitterære kánon. Herhjemme er genren blevet brugt af blandt andre H.C. Andersen, Thomasine Gyllembourg, M.A. Goldschmidt, Jacob Knudsen, Martin Andersen Nexø, Jacob Paludan – og Morten Korch.

 

Til gengæld er det omdiskuteret, hvad en dannelsesroman er; ja, det er blevet sagt, at genren egentlig ikke eksisterer. Man plejer at kunne enes om, at den skildrer en persons opvækst og udvikling fra barn til voksen, men derefter står spørgsmålene i kø: Hvordan forholder dannelsesromanen sig til udviklingsromanen? Er de to modpoler, eller er den ene blot en variant af den anden? Er den velkendte trefasede model ”Hjemme – Hjemløs – Hjem” en nødvendig ingrediens – og hvad er det i så fald, hovedpersonen skal ”hjem” til? Hvor meget resignation kan han eller hun tåle, før der ikke længere er tale om dannelse? Hvad er i det hele taget dannelse? Er det et borgerligt ideal eller en almenmenneskelig værdi?

 

På kurset vil der selvfølgelig blive læst en håndfuld dannelsesromaner, ikke mindst fra tiden efter 1870, hvor genren efter nogles mening gik i opløsning. Men derudover vil der blive læst centrale teoretiske tekster om genren, hvor dens kriterier og grænser bliver sat til diskussion. Romaner og teori skal belyse hinanden. Når kurset er slut, vil man have fået et overblik over genrens historie i Danmark fra 1830’erne og tillige over den danske forskning fra ca. 1965 til i dag.

 

Kurset udfylder modulet ”Litteraturhistoriografi” på kandidatuddannelsens litterære spor.

 

Engelsk titel

The Bildungsroman

Målbeskrivelse

Faglige mål

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: 2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Har du brug for ekstern bedømmelse for at opfylde 1/3 kravet, skal du vælge specialiseringsmodul 3.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5