DAN; Litteratur: Mellem romantik og realisme: M.A. Goldschmidt

Kursusindhold

Overgangstiden mellem romantik og realisme (ca. 1830-70) er også en politisk bevæget tid. Enevælden falder og afløses af folkestyre (1848-49), de tysktalende dele af det danske rige gør oprør, og der udkæmpes to borgerkrige (1848-50 og 1864), som ender med at amputere landets ene tredjedel.

 

M.A. Goldschmidt er en af de betydeligste danske forfattere i dette tidsrum, og i modsætning til de navne, som i dag er store, H.C. Andersen og Søren Kierkegaard, var han både digter, journalist og politisk aktivist. Derfor åbner hans forfatterskab også for et direkte indblik i datidens samfundsdebat.

 

Goldschmidt søsatte ugebladet Corsaren i 1840 (navnet betyder ”Sørøveren”). Det er især kendt for sin vittighedskampagne mod Søren Kierkegaard, men var også politisk oppositionelt og bekæmpede enevælden fra en position langt ude til venstre. Den ene stråmands-redaktør efter den anden måtte vandre i fængsel.

 

Goldschmidt var også jøde og fjerdegenerations-indvandrer. I 1845 skrev han den første danske roman om mislykket integration, En Jøde. Senere blev han politisk moderat og udgav gennem 13 år tidsskriftet Nord og Syd, hvor han bl.a. fremsatte ideen om, at Danmarks skulle blive en forbundsstat efter schweizisk forbillede. Hvis den idé havde vundet gehør, kunne Danmark måske have undgået nederlaget i 1864. Samtidig blev Goldschmidt ophavsmand til flere dannelsesromaner, bl.a. Hjemløs (1853-57), og til et vidtstrakt novelleforfatterskab. Han endte som pseudo-filosof og lod halvdelen af sin selvbiografi være en afhandling om tilværelsens usynlige orden, ”Nemesis”.

 

I Goldschmidts skønlitterære forfatterskab foregår en minutiøs udforskning af de store spørgsmål, fx forholdet mellem idé og virkelighed, mellem ånd og bevidsthed, mellem tilfældighed og skæbne. Hvor romanerne efter En Jøde insisterer på orden og lovmæssighed, er novellerne langt mere tøvende og åbne over for det uventede og det, vi ikke ved. En del af hans noveller skildrer unge mænd, der ikke kan skelne mellem virkeligheden og deres egne illusioner, og peger derved frem mod Karen Blixens fortællinger. Blixen mente i øvrigt, at Goldschmidt var en af de få forfattere, der ”havde ånd”.

 

På kurset vil vi læse en del af Goldschmidts journalistik fra Corsaren og Nord og Syd, et par af hans romaner og en håndfuld af hans noveller. Læsningen vil dels give en grundig indføring i et af de vigtigste forfatterskaber i 1800-tallet, dels give et indblik i det kulturelle og politiske liv i årene omkring demokratiets indførelse og de slesvigske krige.

Engelsk titel

Between Romanticism and Realism: M.A. Goldschmidt

Målbeskrivelse

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • demonstrere overblik over væsentlige dele af dansk litteraturhistorie og politisk historie i tidsrummet 1830-70
 • demonstrere kendskab til forskellige sider af M.A. Goldschmidts forfatterskab: romaner, noveller og journalistik
 • reflektere over de væsentligste problemstillinger i forfatterskabet, herunder integrationstemaet, dannelsesforestillingen og forholdet mellem idé (eller illusion) og virkelighed,
 • anvende fagligt relevante teorier og metoder på udvalgte dele af Goldschmidts forfatterskab


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:


Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 


 •  

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5