DAN; Kommunikation og kultur i internationale virksomheder

Kursusindhold

Dette kursus fokuserer på kommunikation og kultur i internationale virksomheder. Kurset vil berøre spørgsmål som: Hvordan kommunikerer professionelle og organisationer hensigtsmæssigt i en global og international kontekst? Hvad betyder globaliseringen for kommunikation og interaktion i den professionelle kontekst i organisationer? Hvordan kommer kultur helt konkret til udtryk i det daglige arbejde? Og hvad betyder sted og rum for den senmoderne medarbejders måde at arbejde på?

Kurset vil fokusere på emner som: organisationskultur, international business communication, virtuelle møder, virtuelle kontorer, videndeling, team work, socialisering, forandringskommunikation, intern branding og kommunikationsrådgiverens rolle – alt sat i relation til organisationer, som agerer i en globaliseret verden med særligt fokus på de interne processer og dynamikker i organisationerne.

Kurset giver de studerende mulighed for at opøve kompetencer i at vurdere organisationers kommunikations-setup i relation til den globale, kulturelle, organisatoriske og mediale kontekst, organisationen er placeret i, samt færdigheder i at analysere og diskutere professionelles skriftlige og mundtlige interaktion.

På kurset arbejder vi med en konkret case, og den studerende vil lære at udarbejde detaljerede analyser af empirisk materiale, der kan tjene som baggrund for kommunikationsrådgivning. Der vil være særligt fokus på analyser af sproglige og kropslige handlinger baseret på videooptagelser fra møder, video-konferencer og adfærd i åbne kontorlandskaber.     

Kurset vil give deltagerne mulighed for at udvikle kompetencer til at rådgive om hensigtsmæssig professionel interaktion, som er tilpasset individuelle og organisatoriske opgaver, mål og kontekster, og gøre dem i stand til  at argumentere for valg af hensigtsmæssige kommunikationskanaler – set i forhold til individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer.

 

 

Engelsk titel

Communication and culture in international organizations

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 • redegøre for globaliseringens betydning for professionel interaktion i og omkring organisationer, herunder de interne arbejdsprocesser
 • karakterisere de væsentligste identitets- og relationsproblemstillinger som udspringer af den globale og multikulturelle kontekst, hvori moderne organisationer befinder sig
 • analysere professionel interaktion i praksis
 • argumentere for valg af kommunikationskanal ud fra de individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer
 • vurdere konkrete kommunikationsvalg og -setup i relation til den globale, kulturelle og mediale kontekst.

 

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

 

NB!
Dette kursus involverer dataindsamling i en stor international virksomhed. Nogle af jer skal samle data i DK og nogle af jer får mulighed for at komme ud og rejse og samle data ind i en række lande, der endnu ikke er fastlagt. Rejseomkostninger betales af virksomheden. Det betyder, at de første uger af kurset bliver meget intense. I skal allerede nu reservere uge 37 og 38 til dataindsamling og bearbejdning. Inden første kursusgang skal I have læst om metode og dataindsamling i kapitlet “Undersøgelsesmetoder” fra bogen “Kommunikation i internationale virksomheder”, der er kursets grundbog, og læst kapitlerne 3 (“Tilrettelæggelse af den videoetnografiske indsamling”) og 4 ("Gennemførelse af videoetnografisk dataindsamling”) i bogen "Multimodal interaktionsanalyse - med videoetnografisk dataindsamling” (også en grundbog på kurset). Yderligere information om kurset og semesterplan kommer til at lægge på Absalon.

Kurset er baseret på en grundbog i to bind: “Kommunikation i internationale virksomheder” samt supplerende videnskabelige artikler der kan downloades via REX.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Har du brug for ekstern bedømmelse for at opfylde 1/3 kravet, skal du vælge specialiseringsmodul 3.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5