DAN; Kultur og sprog

Kursusindhold

Emnekurserne inden for området Kultur og sprog giver kandidaterne de følgende andetsprogsfaglige kompetencer.

Kandidaterne:

- kan dokumentere overblik over og omfattende viden om centrale teorier om kultur og sprogbrug i interkulturel kommunikation samt om relationer mellem sprog, identitet, kultur og undervisning, herunder den historiske og forskningsmæssige udvikling inden for området

- kan anvende relevante begreber og paradigmer til beskrivelse af konkrete eksempler på situeret sprogbrug i interkulturel kommunikation

- kan selvstændigt og systematisk analysere relationer mellem sproglige flertal og mindretal på samfunds-, institutions- og individplan, herunder i undervisningssituationer

- kan selvstændigt og systematisk analysere samspillet mellem sproglige og kulturelle faktorer i konkret kommunikation

- kan dokumentere overblik over og viden om forestillinger om det nationale (herunder forestillinger om danskhed) i historisk såvel som aktuelt perspektiv

 

Engelsk titel

Culture and language

Uddannelse

Dansk
Dansk som andet- og fremmedsprog

Holdundervisning

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2016-ordningen

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5