DAN; Elevsprogsbeskrivelse

Kursusindhold

Modulet giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

Learner Language Analysis

Uddannelse

Dansk som fremmedsprog

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2016-ordningen

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Har du brug for ekstern bedømmelse for at opfylde 1/3 kravet, skal du vælge specialiseringsmodul 3.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5