DAN; Norsk og Svensk

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 forstå talt norsk og svensk

 forstå skrevet norsk (både bokmål og nynorsk) og svensk

 redegøre for forskelle mellem de skandinaviske sprogsamfund i henseende til   normopfattelse og variation

 redegøre for hovedtrækkene af de skandinaviske sprogs historie, hvordan de  adskiller sig fra hinanden, og hvordan de har påvirket hinanden gennem historien

 demonstrere kendskab til de skandinaviske litteraturers historie

Engelsk titel

Norwegian and Swedish

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

KA-sidefag:

2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

 

Holdundervisning

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Andet
To lytteforståelsesprøver og aktiv undervisnings-deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Total
  • 206