DAN; Færøsk

Kursusindhold

Færøsk er ligesom moderne islandsk et vigtigt led i et videregående studium af det nordiske sprog- og kulturområde. Kurset giver indsigt i det færøske sprogs grammatik og lydsystem. Samtaleøvelser og læsning af fiktive og ikke-fiktive tekster vil indgå med særlig vægt. Den kulturpolitiske baggrund for sprogforholdene på Færøerne, og for tilkomsten af det færøske skriftsprog omkring midten af 1800-tallet, vil blive gennemgået.

Engelsk titel

Faroese

Uddannelse

Dansk (Nordiske sprog II)

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:

Nordiske sprog II 2007-ordningen  

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser, oplæg og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
BA-TV: Bunden, mundtlig sagsfremstilling med forberedelse.
KA og KA-Tilvalg: Fri mundtlig sagsfremstilling
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5