DAN; Formidling

Kursusindhold

Det er fundamentalt vigtigt for alle, som arbejder professionelt med kommunikation, at kunne formidle og producere kommunikationsprodukter, der fungerer efter hensigten – fx skrive godt i en række forskellige professionelle genrer. For den professionelle kommunikatør er det typisk også afgørende at kunne hjælpe andre til at kunne dette. Disse to færdigheder opøver du ved at deltage på kurset Formidling.

Kurset ’Formidling’ er en del af tilvalget i Sprog- og kommunikationsrådgivning, som er for dig, der drømmer om at arbejde professionelt med kommunikation. På dette kursus opnår du detaljeret og tekstnær viden og færdigheder mhp. at kunne

 • analysere organisationers sprog og kommunikationsprodukter
 • analysere andres kommunikation og rådgive dem om, hvordan de skal bære sig ad for at gøre det bedre
 • og selv at skrive og tale godt i væsentlige genrer i en organisation

 

Kurset introducerer til en række emner som: sprog og stil, komposition og informationsstrukturer, image og troværdighed, den dagsordensættende proces, pressekontakt, kampagnestrategi og målgrupper.

I undervisningen arbejder vi med en lang række kommunikationsprodukter og genrer, fx formidlende tekster, pjecer, pressemeddelelser, mundtlige præsentationer, PowerPoint-præsentationer, hjemmesider, artikler og sociale medier.

Udover at læse en masse om disse typer af kommunikationsprodukter og forskellige genrer får du også selv konkrete erfaringer med at producere en lang række af disse ting i løbet af semestret. Derudover indgår også virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne fagfolk, som til dagligt arbejder med strategisk kommunikation, i semesterplanen.

Kurset Formidling har lidt overlap med KA-kurset Strategisk Kommunikation: Formidling er et generelt introduktionskursus til formidlingsgenrer i organisationen, mens man på Strategisk Kommunikation arbejder mere dybdegående med discipliner inden for strategisk kommunikation.

Underviser på kurset er Lene Rimestad. Hun har lang erfaring i at arbejde med journalistik, formidling, feedback og strategisk kommunikation.

 

Læs mere om tilvalget Sprog- og kommunikationsrådgivning her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/tilvalg/oversigt/sprogogkommunikationsraadgivning

Læs mere om Kommunikation på NorS her:

https://intranet.ku.dk/dansk_ka/uddannelsensforloeb/specialiseringerpaadansk/kommunikation/Sider/default.aspx

 

Engelsk titel

Writing and Speaking

Uddannelse

Dansk (Sprog- og kommunikationsrådgivning)

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven skal eksaminanden kunne

1. analysere og kritisere en tekst grammatisk-stilistisk og rådgive om eventuelle forbedringsmuligheder,

2. gøre rede for og kritisere teksters komposition, informationsstruktur, argumentation og fortælleteknik, og vejlede i forbedring heraf,

3. analysere og rådgive om tekstens udformning set i forhold til den givne kommunikationssituation,

4. producere en vellykket sagprosatekst i en ikke-akademisk genre.

 

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:

Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen  

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

 

 

Undervisningsform
Dette kursus kombinerer i høj grad teori og praksis. Derfor vil undervisningstimerne bestå af såvel oplæg fra underviser som fremlæggelser og diskussioner af deltageropgaver. Opgaverne spiller altså en vigtig rolle på dette kursus. Opgavernes indhold vil være forholdsvis præcist defineret af underviseren, ligesom rammerne for besvarelserne vil være meget målrettet mod lige netop den pågældende fase i kurset.

Under studiemønstret: Sprog- og kommunikationsrådgivning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
BA tilvalg: Aktiv undervisningsdeltagelse, herunder aflevering af 3-5 bundne skriftlige opgaver i løbet af semesteret best/ibest.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5