DAN; Litteraturanalyse II (kun for bachelorstuderende)

Kursusindhold

Kompetencemål: Eksaminanden kan med kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med henblik på at vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg.

 

 

Engelsk titel

Literary Analysis

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:


BA-tilvalg: 

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Holdundervisning
  • 42
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206