DAN; Litteraturanalyse II (kun for BA tilvalg)

Kursusindhold

Kompetencemål: Eksaminanden kan med kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med henblik på at vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg.

 

 

Engelsk titel

Literary Analysis

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg: 

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​dansk/​​

 

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Holdundervisning
  • 42
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206