DAN; Forelæsning: Sådan skriver du en akademisk opgave

Kursusindhold

Dette kursus indfører til, hvordan man skriver en god akademisk opgave. Kursets formål er at klæde deltagerne på til at skrive større skriftlige opgaver, herunder BA-projekter, inden for et af danskfagets tre stofområder: Medie, sprog og litteratur.

Overordnet tematiserer kurset både skriveprocesser og opgavekrav – dette gøres blandt andet ud fra følgende emner:
 

 • Litteratursøgning og emneafgrænsning
 • Litteraturhenvisninger
 • Problemformulering
 • Skriveprocesser og projektstyring
 • Peer feedback, skrivegrupper og vejledning
 • Bachelorprojektet som genre
 • Akademiske kvalitetskriterier: argumentation og stemmeføring


Lektionerne bliver en blanding af underviseroplæg og øvelser, hvor de studerende både arbejder med fælles eksempler og med deres egne tekster og ideer. Dertil kommer oplæg fra forskellige undervisere om opgaver inden for fagdisciplinerne sprog, medier og litteratur samt oplæg om litteratursøgning og erfaringer med opgaveskrivning.

Engelsk titel

How to write an academic text

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012- ordningen

 

Studieordningen findes her.

Fællesforelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Forelæsningerne giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med de enkelte valgfag på Dansk, og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.

Der er 16 fællesforelæsningstimer i alt fordelt over 4 uger (se link til skema).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Total
 • 16