DAN; Sprog 3 – Semantik, interaktionsanalyse og sprogteori

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 (teorier om) sproglig betydning, interaktion, genre, argumentation samt generel sprogteori.

Færdigheder i at:

analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betyd-ningsstrukturer i forelagte sammenhængende tekster, herunder argumen-ter

analysere samtaleforløb og placere en sprogprøve i den eller de relevante genre(r)

formulere et sprogligt problem og give et begrundet forslag til at løe det

udnytte relevante it-ressourcer.

Kompetencer i at

forholde sig kritisk og teoretisk reflekteret til betydning og interaktion.

Fællesforelæsninger E18:

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelsk titel

Language 3 – Semantics, Interaction Analysis, and Linguistic Theory

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

Alle studieordninger findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5