DAN; Litteraturhistorie

Kursusindhold

Kurset giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og for-midlingsmæssig kompetence over for dansk litteratur fra oldtiden til ca. 1870.
 

Fællesforelæsniger F19:

 

 

Engelsk titel

Literary History (constituent and compulsory)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5