DAN; Litteraturanalyse + fællesforelæsning

Kursusindhold

Fællesforelæsninger E18

 

 

 

  

Engelsk titel

Literary Analysis

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

Alle studieordninger findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

 

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen overtager et par enkelte forelæsningsgange.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisning 80% fremmøde, 2-3 bundne skriftlig opgaver på i alt 11-14 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Bedømmes af eksaminator.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5