DAN; Sprog 1 - Tale & skrift

Kursusindhold

Fælles forelæsninger E18:

 

Engelsk titel

Language 1 – Speech and writing (constituent and compulsory)

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

Alle studieordninger findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen overtager et par enkelte forelæsningsgange.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både undervisning og til fællesforelæsninger.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portofolien består af 3 bundne skriftlige opgaver á 2-3 normalsider, der afleveres i løbet af semestret. Opgaverne bedømmes enkeltvis og der gives en samlet bedømmelse ved semestrets afslutning hvor alle opgaver vægtes lige meget. En af opgaverne omhandler elementet "dansk skriftsprogsnorm".
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 45
 • Total
 • 206