ÅU Sprog 1 - Tale og skrift (Efterår 2018)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • sprogvidenskabens discipliner og forholdet imellem dem
 • dansk fonetik, dansk ortografisk norm og forholdet mellem udtale og skrift i dansk
 • sproglig variation og sprogholdninger i det danske sprogsamfund.

 

Færdigheder i

 • anvendelse af sprogvidenskabelige opslagsressourcer
 •  udskrivning og transskription af talesprog
 • sprogbrugsanalyse, herunder lokalisering og beskrivelse af ortografiske fejl
 • skriftlig og mundtlig fremstilling.

 

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk og fagligt reflekteret til egen og andres skriftlige og mundtlige produktion.

 

 

 

Engelsk titel

Language 1 – Speech and writing

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolien består af 3 bundne skriftlige opgaver á 2-3 normalsider,
der afleveres i løbet af semestret. Én af opgaverne omhandler elementet
”dansk skriftsprogsnorm”.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Total
 • 24