AUD; Fordybelseskursus B: Pragmatiske sprogvanskeligheder hos børn

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende grundig indsigt i pragmatiske sprogvanskeligheder – og vanskelighedernes sammenhæng med bl.a. strukturelle sprogvanskeligheder og vanskeligheder med social kommunikation i forbindelse med autisme – og i intervention over for vanskelighederne. Emner som udvikling af pragmatiske færdigheder og udredning af pragmatiske sprogvanskeligheder vil også blive behandlet.

Undervisningen består primært af korte oplæg fra underviseren og gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur og i data fra børn med pragmatiske sprogvanskeligheder

Kurset afsluttes med en individuel skriftlig opgave, hvor den studerende demonstrerer sine færdigheder på et af de områder, der er blevet behandlet på kurset. Opgaven kan indeholde empiriske data indsamlet af den studerende, men kan også være baseret udelukkkende på forskningsitteratur.

Engelsk titel

Pragmatic Language Impairment in children

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Den studerende skal opnå kompetencer i at

 • identificere, analysere og beskrive pragmatiske sprogvanskeligheder og deres mulige årsager

 • planlægge relevant logopædisk intervention målrettet barnets særlige udfordringer

 

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​audiologopaedi/​

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse beståe af
Mindst 75% fremmøde.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 73
 • Total
 • 206