AUD; Anatomi og fysiologi I

Kursusindhold

Eksaminanden kan

• redegøre for medicinsk terminologi, basale biologiske begreber, cytologi og

vævslære

• beskrive lunger og respirationsfysiologi

• redegøre for larynx’ anatomi og stemmedannelse

Engelsk titel

Anatomi and Physiology I

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​audiologopaedi/​

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80% af undervisningen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206