Anvendt Case-analyse

Kursusindhold

Formålet med kurset er at introducere til case-begrebet og belyse, hvad en sociologisk case er. Omdrejningspunktet vil være, hvorvidt og eventuelt hvordan man ved analyse af en case kan uddrage en sociologisk problematik fra et socialt problem eller en konkret hændelse, begivenhed, situation eller fænomen.

Dette inkluderer arbejde med hvorledes en case kan specificeres og eventuelt have sin egen udsigelseskraft samt sætte processer i gang, fx i tænkning, idéudvikling, innovation og politik. Introduktion til case-baserede metoder, processtudier, systematisk konstruktion af cases samt udførelse af case-analyser komparativt vil sammen med, hvad case-metoder og –analyser kan kritiseres for, indgå som centrale dele af kurset.

Engelsk titel

Applied Case-Study Analysis

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 6. semester BA Sociologi

Målbeskrivelse

Viden

Den studerende skal kunne

 • redegøre for, hvad en sociologisk case er;
 • reflektere over, hvilke metoder og teorier der er bedst til at analysere en udvalgt case;
 • redegøre for forskellige typer af cases, fx teoretiske, empiriske eller metodiske cases;
 • reflektere over forskningsetiske problemstillinger i forbindelse med konstruktion af cases.


Færdigheder

Den studerende skal kunne

 • tilrettelægge eller finde en case, der kan illustrere en sociologisk problematik;
 • specificere en case, så det er tydeligt, hvad casen er en case om;
 • identificere, hvori den sociologiske problematik ved en given case består.


Kompetencer

Efter endt undervisning skal den studerende kunne

 • planlægge og gennemføre en sociologisk case-baseret undersøgelse;
 • demonstrere casing og vise, hvad casen sociologisk kan bruges til;
 • vurdere anvendeligheden af en case til at belyse noget eller sætte en proces i gang.

Vil blive opdateret

Vil blive opdateret

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Aktiv Deltagelse.
Nærmere uddybning af Aktiv Deltagelses indhold vil blive opdateret
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 100
 • Praktiske øvelser
 • 78
 • Total
 • 206