Seminar: Strategisk Ledelse

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at træne de studerende i at anvende strategimodeller på virksomheder og brancher m.h.p., at komme med anbefalinger til ledelsen angående virksomhedens overordnede og langsigtede udvikling. For at kunne udarbejde et budget og gennemføre en evaluering af en virksomheds økonomisk værdi samt træffe investeringsbeslutninger for en virksomhed er det i praksis også nødvendigt at kunne udarbejde og evaluerer virksomheders strategier.

Engelsk titel

Seminar: Strategic Management

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Målbeskrivelse

Ud over de beskrevne læringsmål i studieordningen , skal den studerende efter endt kursus have opnået viden, færdigheder og kompetencer i

 • At analysere en branches fremtidige udvikling og økonomiske attraktivitet

 • At analysere en virksomheds ressourcer, aktiviteter og kompetencer og diskuterer hvordan den skaber konkurrencemæssige fordele og økonomisk værdi

 • At udvikle konkurrence- og/eller vækststrategier for en konkret virksomhed

 • At udvikle en koncernstrategi for en koncern.

 • At udvikle en strategi for internationalisering eller for innovation for en konkret virksomhed

 • At evaluere en konkret virksomheds strategi

 • At udarbejde en implementeringsplan for gennemførelse af en specifik virksomheds strategi.

Kick-off møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.

“Exploring Strategy - Text and Cases – Eleventh Edition”, by Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér published by Pearson Education 2017. ISBN 978-1-292-14517-4

Deltagelse i faget Strategic Management el. lignende forud eller sideløbende er en fordel men ikke en nødvendighed.

BA i Økonomi eller lignende.

Undervisningsplan:

Efterår 2018:

• Kick-off møde: Mandag den 3/9 2018 kl. 13.15 – 14.00.
• Fremsendelse af max ½ sides oplæg Commitmentpaper før den 17 september.
• En halv times individuel vejledning den 20. og 21. september kl. 9-16
• Upload af den næsten færdige opgave i Absalon: 29. okt før kl. 10.00.
• Præsentation: Fredag den 9. nov og fredag den 16. nov fra kl. 9.00 – 17.00.

Forår 2018:

• Opstartsmøde: 5. februar kl. 13-14
• Aflevering af commitmentpaper: 26. februar før kl. 10.00
• En halv times individuel vejledning: 1. og 2. marts
• Upload af næsten færdig øvelsespaper: senest den 17. april før kl. 10.00
• Fremlæggelse og opponering: 4. og den 9. maj hele dagen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelsessiden for seminarer i KUNet.
_____
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • Total
 • 206