KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Kristendom og oplysning

Kursusindhold

1700-tallet kaldes i historieskrivningen ofte for oplysningstiden. Her udvikledes nogle af de grundlæggende opfattelser, som karakteriserer både moderne kristendom og moderne samfund. En del af de aktører, der var med til at skabe forandringer i den nordiske kulturkreds, var teologer.

Vi vil på kurset læse tekster, der kan hjælpe med at belyse forandringer af kirke- og kristendom som fandt sted på denne tid og som på mange måder danner grundlag for vore dages kristendom og kultur i Danmark. Vi vil tage udgangspunkt i det dansk-norske kongerige og perspektivere dette materiale med udviklingen i resten af Europa. Vi skal blandt andet diskutere spørgsmål vedrørende forholdet mellem tro og fornuft, udviklingen af moderne kritisk bibelvidenskab, radikale pietistiske bevægelser, kirkekritik, individualisering af religionen og en begyndende sekularisering af samfundet.

Engelsk titel

Church History: Christianity and Enlightenment

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56