Spansk - Tekstanalyse 2 (BA tilvalg)

Kursusindhold

Fagelementet består af forløbet Tekstanalyse 2 inkl. en forelæsningsrække.

Undervisnings- og arbejdsformen vil veksle mellem fællesforelæsninger (på institutniveau) og holdundervisning (på faget).

Fællesforelæsningerne omhandler de vigtigste litteraturkritiske skoler mens holdundervisningen vil centreres omkring analysen af det opgivne værk samt evt. også af andre opgivne tekster.

 

Engelsk titel

Spanish - Textual analysis 2

Forelæsningsrække samt holdundervisning.

Forelæsningsrækken i Litteraturteori indgår som en integreret del af undervisningen.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Total
  • 204,75