Spansk - Valgfag

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at redegøre for emnet som helhed og for det særligt studerede område
 • at formulere en præcis og afgrænset problemstilling 
 • at diskutere problemstillingen selvstændigt med inddragelse af forskellige synspunkter og referencer til faglitteraturen 
 • at reflektere selvstændigt over betingelser og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelsen af det relevante materiale
Engelsk titel

Spanish - Elective subject

Holdundervisning

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Prøven aflægges sammen med prøven i Spansk BA: Valgfag, mundtlig formidling (HSPB00852E).

Prøven forløber som en dialog ledet af eksaminator på baggrund af den af eksaminanden udarbejdede synopsis. Synopsen skrives på spansk. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsis formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne.

Hvis den studerende tager dette fagelement uafhængigt af Valgfag, mundtlig formidling, eksamineres der som normalt dog uden at bedømme den mundtlige sprogfærdighed.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 217
 • Total
 • 273