Spansk - Latinamerikas historie, kultur og litteratur fra 1800 - i dag

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

  • redegøre for væsentlige temaer og problematikker i Latinamerikas histo-rie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag
  • analysere og perspektivere en selvdefineret problemstilling
  • sætte det valgte emne ind i en bredere historisk, kulturel og/eller littera-turhistorisk sammenhæng
  • indgå i en dialog omkring det valgte emne.
Engelsk titel

Spanish - Latin-American history, culture and literature from 1800 till today

Holdundervisning

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Total
  • 409,5