---

Course content

Begrebet afrofuturisme dækker både kunstneriske praksisser, æstetiske/kulturkritiske teorier, og et mere overordnet verdensbildede (historisk, kosmologisk, politisk, etc.). Begrebet blev præget af Mark Dery i hans interview-essay ”Black to the Future: Interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose” (1993), og sammen med andre forfattere i de tidlige 90’erne (Mark Sinker, Greg Tate, Kodwo Eshun og andre), og andre relaterede termer som ”sonic fiction,” har det vist sig at have stort potentiale på tværs af kunstformer og medier, og på tværs af historiske og geografiske steder. Fra Derys definition: ”speculative fiction that treats African-American themes and addresses African-American concerns in the context of twentieth-century technoculture,” foregår samtalerne i dag i relation til en diversitet på tværs af de afrodiasporiske kulturer, og er også knyttet til det afrikanske kontinent, og til andre relaterede futurismer.

På dette kursus vil jeg præsentere afrofuturismens ramme- og referenceværk, og kontekstualisere den i fortløbende diskurs(er). Den teoretiske litteratur vil være tværfaglig og vi vil diskutere kunstnerisk materiale fra mange kunstarter – musik, litteratur, film, visuel og grafisk kunst. Til eksamen vil de studerende selvsagt arbejde i henhold til deres respektive studieordninger, men kurset vil også kræve arbejde med andre kunstformer end de studerendes ”hjemmediscipliner.”

Education

Musikvidenskab KA2008 ordn.

Der undervises 3 lektioner pr. uge i 12 uger.

Collective
Continuous feedback during the course of the semester
ECTS
7,5 ECTS
Type of assessment
Other
Se egen studieordning. Der kan aflægges forskellige eksaminer til dette kursus. ECTS-vægt afhænger af eksamensvalget.
 • Category
 • Hours
 • Lectures
 • 36
 • Course Preparation
 • 131
 • Exam Preparation
 • 42
 • Guidance
 • 1
 • English
 • 210