---

Course content

Kurset beskæftiger sig med musik og musikkulturer i den arabisktalende verden i dag. Vi tager udgangspunkt i den ægyptiske tarab-tradition og bevæger os der fra til andre genrer og områder. Kurset tilbyder en bred indføring, der omfatter:
 

 • præsentation af musik af centrale aktører: sangere, musikere, komponister og tekstforfattere

 • indføring i vigtige musikformer og genrer

 • præsentation af centrale begreber inden for arabisk musikteori

 • diskussion af musikalske produktionsprocesser og opførelsespraksis

 • diskussion af forhandlingen af musikformernes kulturelle betydning set i lyset af det 20. og 21. århundredes moderniseringsprocesser.

Education

Musikvidenskab KA2008 ordning

Det kan anbefales, at man forud for kurset læser Virginia Danielsson: The Voice of Egypt.
Umm Kulthum, Arabic Song, and Egyptian Society in the Twentieth Century, Chicago: Chicago University Press, 1997

Kurset er KUN åbent for KA-studerende.

Collective
Continuous feedback during the course of the semester
ECTS
7,5 ECTS
Type of assessment
Other
Der kan aflægges forskellige eksaminer til dette kursus af varierende ECTS-vægt. Se derfor egen studieordning i forhold til eksamen.
Aid
All aids allowed
 • Category
 • Hours
 • Lectures
 • 36
 • Course Preparation
 • 131
 • Exam Preparation
 • 42
 • Guidance
 • 1
 • English
 • 210