Kunsthistorie/Visuel kultur: Hvad er dansk modernisme?

Kursusindhold

Kurset omhandler kunsthistoriske konstruktioner af dansk modernisme med fokus på termen ”dansk”. Hvad er ”dansk” modernisme i en global optik? Kurset fokuserer på at afsøge tværmediale, tværkulturelle og inter-nationale optikker på dansk modernisme. Optikker som kan indtænke mentalitetshistorisk, ideologisk og æstetisk udveksling mellem udenlandske kunstnere, kritikere og æstetikker og danske kunstnere og et dansk kulturliv som andet og mere end forbillede, stilcitater og provensielt periferi-reception.

 

Hvordan kan vi i dag arbejde kunsthistorisk med dansk kunst i et historisk felt og samtidig medtænke international æstetisk udveksling i bredeste forstand? Kurset har et metodologisk fokus som udfoldes analytisk i forhold til dansk modernisme fra 1900-1968. Kurset beskæftiger sig ikke med at de- eller re-konstruere danskhed, men om metodisk praksis.

 

Kurset tematiserer krydsfelter tværmedialt, tværkulturelt og internationalt. Der er utallige mulige nedslag, hvor det danske i dansk modernisme kan diskuteres. Mulige nedslag er kunstnerisk og kulturpolitisk ”præsens” og metoder til at analysere denne præsens i forhold til udenlandske kunstneres påvirkninger i det danske kunstliv. Hvordan medtager vi disse i dansk kunsthistorie? Hvad med danske statsborgere, der arbejder udenfor Danmark – hvilken status har de i kunsthistorien? På kurset inddrages kunstkritik, reproduktionshistorie, mentalitetshistorie og politisk historie mm til både at forstå den homogene danskhedstanke og gentænke selvsamme i historisk tilbageblik.

 

Nøgleord:

Modernisme, universalisme, center-periferi, provinsialisme, kosmopolitisme, a-historicitet, tværmedialitet, mediehierarkier, historiografi, kulturhistorie, kunstkritik, udstillingshistorie, modernismekonstruktioner, master narratives, master artists, global kunst, boghistorie.

Engelsk titel

Arthistory/Visual Culture

Forelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse
 • 279
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420