Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt, Danske modernismer i globalt perspektiv.

Kursusindhold

Kurset skal tages sammen med den fælles undervisning i skriftlig formidling.

Kurset omhandler dansk modernisme fra 1900 til 1960 med særligt fokus på modernismekonstruktioner og plurale modernismer. De seneste år har blandt andet den postkoloniale modernismekritik givet sig udslag i en modernismekritik som i stigende grad sætter fokus, ikke blot på periferierne udenfor Europa, men også på periferierne indenfor Europa. I sammenhold med det øgede fokus på global kunst skaber det en ramme for, at revurdere dansk modernisme som en modernisme indeholdende mange modernismer i sig. Kurset fokuserer på danske modernismer med nedslag på ”marginale” modernismer i perioden. Disse er blandt andet betinget af et globalt udsyn, hvor center-periferi diskursen, som har præget forskningen suppleres med en periferi-til-periferi vinkel, der, hvor det er meningsgivende i forhold til det danske materiale.

Kurset vil give et historisk overblik over dansk modernisme fra 1900-1960 og det heterogene og omdiskuterede begreb om modernisme/modernismer. I forlængelse heraf vil vi diskutere en række væsentlige spørgsmål: Hvordan kan vi formidle danske modernismer? Hvilke udfordringer præsenterer det os med? Hvilke marginaliserede og oversete modernismer kan vi inkludere? Hvad er de metodologiske implikationer i at arbejde med en center-periferi eller periferi-til-periferi netværk og sammenhænge? Hvordan forholder vi os kunsthistorisk, kritisk og kuratorisk til et globalt modernistisk felt og hvordan bevarer vi de mest brugbare elementer fra en mainstream modernisme samtidig med at vi udvider og partikulariserer de danske modernismer? På kurset diskuterer vi værker, historiografi og kurateringsstrategier med henblik på kursets afsluttende formidlingsprojekt.

Nøgleord:

Modernisme, universalisme, center-periferi, provinsialisme, kosmopolitisme, a-historicitet, tværmedialitet, mediehierarkier, historiografi, kulturhistorie, kunstkritik, udstillingshistorie, modernismekonstruktioner, master narratives, master artists, global kunst, boghistorie.

 

Engelsk titel

The White Cube

Forelæsninger

Hornung, Peter Michael (red.): Ny Dansk Kunsthistorie (bind 3-9). Palle Fogtdal 1995.

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 293
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420