ÅU KUN, Frit emne: Modernitet og globalisering (forår 2018)

Kursusindhold

Siden kolonierne har mødet med andre dele af verden påvirket kunsten. Kurset er en undersøgelse af hvilke påvirkninger, hvorfra og hvorfor.  Papiret og bogtrykkunsten kom fra Kina hvad bragte de ellers med fra østen, fra kolonierne og fra andre dele af Europa. Hvordan kom andre kulturer ind i billedkunsten og hvordan bearbejder kunstnerne det fremmede. Porcelænet kom til Europa, kinesisk og japansk kultur inspirerer, men hvordan. Mødet med det fremmede i vestlig kunst er væsentligere end hidtil opfattet. Kurset består af værk analyser og institutionsanalyser gennem tekster af Edvard Said, Foucault, Umberto Eco, Okwui Enwezor, Kobena Mercer og Bordieu.

Engelsk titel

Free subject

Målbeskrivelse

Faglige mål: Eksaminanden kan

• redegøre for et centralt, større område eller tema, til hovedlinjer i dets udvikling såvel som til dets teoretiske og metodiske problemstillinger

• analysere og kritisk diskutere konkrete værker og/eller tekster på baggrund af central videnskabelig litteratur inden for emnet

• formidle disse resultater skriftligt i en korrekt akademisk fremstilling, der følger gængs praksis og formalia.

Forelæsninger

Eksamen følger studieordningen for BA-Kunsthistorie - enkeltstående tilvalg http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​kunsthistorie_enkst_batv_2007.pdf og aflægges som enten en fri skriftlig hjemmeopgave (Frit emne I) eller en fri mundtlig sagsfremstilling (Frit emne II).
Har man tidligere taget f.eks. Frit emne I, så kan den ikke tages igen, man har altså kun mulighed for at tage de to forskellige eksaminer en gang hver.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se studieordningen

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Total
  • 24