IEP; Gotisk sproghistorie

Kursusindhold

Faglige mål:

Eksaminanden kan 

 • i hovedtræk redegøre for de synkront lingvistiske forhold omkring gotisk
 • på baggrund af materiale fra gotisk vurdere og analysere sprogets lydlige og morfologiske historie samt rekonstruere det indoeuropæiske grundsprog og dets udvikling frem til den ældste overlevering af netop gotisk samt af de vigtigste af de øvrige indoeuropæiske sprog 
 • redegøre sproghistorisk for de elementer i et gotisk tekststykke, der ikke frembyder specielle vanskeligheder i så henseende 
 • i hovedtræk kende til og forstå den sproglige udvikling fra urgermansk (forstadiet til bl.a. gotisk) til de moderne germanske sprog, herunder specielt dansk 
 • formidle et afgrænset problem inden for ovenstående emner præcist og dækkende med anvendelse af den korrekte terminologi.
Engelsk titel

History of the Gothic Language

Uddannelse

Indoeuropæisk

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5