HIS 74/75. Magt og Dragt

Kursusindhold

HIS 74/75. Magt og Dragt
(HHIK03741E og HHIK03751E)

Kontakt underviseren for en nærmere beskrivelse af kurset.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 74/75. Magt og Dragt

Uddannelse

Historie
Modul 2 (30 ECTS)
- [obligatorisk] Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E) [15 ECTS] 
- [valgfag] Historiens brug (HHIK03751E) [15 ECTS] 
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Holdundervisning /seminar

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 112
  • Forberedelse
  • 406
  • Eksamensforberedelse
  • 259
  • Total
  • 777