FIN; Finlands historie gennem finsk skønlitteratur - Udbydes kun som BA-TV

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 redegøre for hovedtrækkene i Finlands historie, kultur og litteratur ef-ter 1809

 redegøre for de relevante personer og deres betydning i forhold til Finlands historie, kultur og litteratur

 indsætte litteraturen i en bredere kulturel, social og kulturhistorisk sammenhæng i forhold til i dag

 forholde sig kritisk til den valgte litteratur

 analysere påen velargumenteret måe.

Engelsk titel

History of finland Explored Through Finnis Literature

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via gruppearbejde, skrivning af journal m.m.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse som består af 80% fremmøde i undervisningen, et mundtligt oplæg, 2 skriftlige semesteropgaver á 2-3 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5