ÅU MAS Andetsprogspædagogik (Forår 2018)

Kursusindhold

Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis samt med teorier om andetsprogstilegnelse og deres implikationer for andetsprogsudvikling og andetsprogsundervisning. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

 

Samundervises med DAV Andetsprogspædagogik

Engelsk titel

Andetsprogspædagogik

Uddannelse

Dansk som andetsprog, Master

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave, eller afsluttende projekt.
Problemformuleringen skal være godkendt af eksaminator.
Se iøvrigt studieordningens bestemmelser
Kriterier for bedømmelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • Total
  • 39