ÅU DAV Sprogtilegnelse (Forår 2018)

Kursusindhold

Målet med modulet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i centrale teorier om andetsprogstilegnelse samt bliver i stand til at diskutere teoriernes relevans og implikationer for undervisningen, herunder indsigt i tilegnelsesspørgsmål i forbindelse med alfabetisering. Der arbejdes med analyser af sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

Andetsprogstilegnelse

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig med materiale.
( Prøven har form som en mundtlig sagsfremstilling ved eksaminanden efterfulgt af diskussion mellem eksaminator og eksaminand, ledet af eksaminator) Se i øvrigt studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • Total
  • 39