DAN; Professionel Interaktion

Kursusindhold

Kurset giver deltagerne indblik i mulighederne for at anvende konversationsanalyse og multimodal interaktionsanalyse i forbindelse med empirisk arbejde med institutionel/professionel interaktion, fx som sproglig rådgiver. Kurset sigter dog også mod at kvalificere deltagerne til at kunne analysere autentiske samtaler generelt.

Kurset behandler klassiske konversationsanalytiske studier, som afdækker systematiske træk ved samtaler. Dertil behandles særligt nyere konversationsanalytiske studier af interaktion i professionelle sammenhænge. På kurset vil den studerende lære at indsamle data gennem videoetnografiske metoder, analysere denne data og på den baggrund give feedback til organisationer. Der vil være meget gruppearbejde omkring dataindsamling og analyse.

Engelsk titel

Professional Interaction

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveform ikke fastlagt

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5