DAN; Dansk sprog (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Kompetencemål:

Eksaminanden kan demonstrere fagligt overblik over det studerede emneog redegøre for emnets teoretiske, metodiske, analytiske og historiske dimensioner.

Eksaminanden kan endvidere perspektivere den tilegnede viden faghistorisk og formidle den på flere niveauer.

 

Engelsk titel

The Danish Language

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet)

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig med forberedelse og aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5