DAN; Litteraturanalyse II (kun for BA tilvalg)

Kursusindhold

Kompetencemål: Eksaminanden kan med kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med henblik på at vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg.

 

 

Engelsk titel

Literary Analysis

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig med aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Holdundervisning
  • 28
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Total
  • 206