DAN; Litteraturhistorie II (kun for BA-tilvalg)

Kursusindhold

Kompetencemål:

Eksaminanden kan med kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med henblik på at vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg.

 

Engelsk titel

Literary History II

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig dialog med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • Total
  • 206