DAN; Sprog 4 - Norsk, svensk og sprog i tid

Kursusindhold

Dansk sprog i tid

Eksaminanden kan redegøre for dansk sprogs status i forskellige perioder fra middelalderen til nutiden og for teorier om sprogforandring

Identificere og analysere variation over tid i indhold og udtryk i danske sprogprøver fra renæssancen til nutiden.

Fællesforelæsninger:

 

 

 

Engelsk titel

Language 4

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206