DAN; Videnskabsteori og metode

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 humanistisk videnskab, herunder især humanistisk videnskabsteori og dens manifestation inden for fagets discipliner: Sprog, litteratur og medier.

Færdigheder i

 videnskabsteoretisk at begrunde valget mellem forskellige metoder til løs-ning af et danskfagligt problem.

Kompetencer i

 selvstændig refleksion over humanistisk videnskab, som den udfolder sig i danskfaget.

 

 

Engelsk titel

Method and Theory of Science

Holdundervisning og fællesforelæsninger:

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve (dialog)
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Eksamensforberedelse
  • 105
  • Undervisningsforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206