DAN; Forelæsning: Sådan skriver du en akademisk opgave

Kursusindhold

Dette kursus fokuserer på, hvordan man skriver en god akademisk opgave – både på opgavens indhold og form – og på selve arbejdsprocessen. Kurset er således højst relevant for alle studerende på Dansk.

 

Emnerne for kurset er:

 • Hvad er en god universitetsopgave?
 • Hvordan kommer man fra ide til problemformulering?
 • Brainstorm, mindmapping, hurtigskrivning og pentagonet
 • Den gode problemformulering
 • Valg af vejleder og brug af vejleder i arbejdsprocessen
 • Indholdselementer i den gode opgave
 • Akademisk sprog
 • Opgaven som ét argument
 • Brug af teori og kilder i opgaven
 • Tids- og processtyring

 

I kursets slutfase ser vi frem mod BA-projektet.

Lektionerne bliver en blanding af underviseroplæg og øvelser, hvor de studerende både arbejder med fælles eksempler og med deres egne tekster og ideer. Dertil kommer oplæg fra forskellige undervisere i forbindelse med kursets afsluttende fokus på BA-projektet.

Engelsk titel

How to write an academic text

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012- ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

 

Fællesforelæsning
16 fællesforelæsningstimer fordelt over 4 uger jf. skemalink.

Obligatorisk litteratur til kurset er Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens bog Den gode opgave fra forlaget Samfundslitteratur.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Der er ikke en særskilt prøve i dette faglement, da det udbydes sammen med valgfaget på Dansk BA, som afsluttes med en fri hjemmeopgave. De to fagelementer giver 15 ECTS tilsammen.
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Total
 • 16