Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

BA-5. semester: Det Nye Testamentes Eksegese 3

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jesper Tang Nielsen (3-727c76487c6d777436737d366c73)
 • Teologi
Kursusnummer: TTEANT3BAU

Engelsk titel

New Testament Exegesis 3

Kursusindhold

Målbeskrivelse:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Indgående sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om Romerbrevet og Johannesevangeliet samt deres kontekst.

 • Forståelse af bifagenes bidrag til forsøget på at rekonstruere den fortidige forståelseshorisont og bevidstgøre den nutidige fortolker om egne kontekstbetingede forståelsesmuligheder og -interesser.

 • Færdighed i kritisk og metodisk reflekteret detaileksegetisk arbejde under inddragelse af indsigterne fra de nytestamentlige bifag.

 • Evne til at formidle en nytestamentlig tekstfortolkning og hovedpunkter i bifagene.

   

  Sagt på en anden måde:

  I forbindelse med og som resultat af tekstgennemgangen skal I kunne

  (a) oversætte de intensivt læste tekststykker fra Romerbrevet og Johannesevangeliet,

  (b) analysere tekststykkerne syntaktisk – og

  (c) mindst lige så vigtigt: redegøre præcist og indsigtsfuldt for de enkelte tekststykkersbetydning både inden for det enkelte tekststykke og i forhold til teksten som helhed.

  I forbindelse med og som resultat af gennemgangen af bifagsstoffet skal I kunne

  (d) redegøre for hovedindholdet af det læste stof til indledning og nytestamentlig teologi og

  (e) forholde jer kritisk til de læste fremstillinger.

   

  Der er afsat ca. 20 arbejdstimer om ugen for den ’gennemsnitlige’ studerende. Ca. seks af disse aflægges i undervisningen, dvs. der kræves ca. to og en halv forberedelsestimer forud for hver undervisningstime.

  Ved tekstgennemgange kan den afsatte tid kan med fordel anvendes således:

 • Ca. to timer til grundig læsning af teksten på græsk, herunder syntaktisk analyse af de mest komplicerede vers

 • Ca. en halv time til at skrive en parafrase af teksten, dvs. inddeling i afsnit og anførelse af hvert afsnits hovedpointer. Til det formål anvendes en egnet kommentar.

  Ved bifagsstof kan den afsatte tid med fordel anvendes således:

 • Ca. to timer til læsning af den pågældende tekst

 • Ca. en halv time til at skrive en kort sammenfatning af tekstens pointer og evt. spørgsmål til timen

 

Bifagsstof (ca. 350 sider)

Indledning 3:

Engberg-Pedersen, T. & K. B. Larsen, “Indledning” i Læsninger i Romerbrevet (ca. 20 sider). Absalon

Painter, J., “Johannine Literature: The Gospel and Letters of John” i The Blackwell Companion to the New Testament (red. D. E. Aune; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010), 344-372. Online

Attridge, Harold W.. “John, Gospel of” i Religion Past and Present, Brill Online, 2015.

Nytestamentlig teologi:

Räisänen, H., The Rise of Early Christian Beliefs: The Thought World of Early Christians (Minneapolis, MN: Fortress, 2010), 79-405 (med billeder). Anskaffes af de studerende.

 

Målbeskrivelse

 

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Se studieordningen

Formelle krav

Se studieordningen

Tilmelding

Frist for eksamenstilmelding: Se opslag på KUnet

For merit- og tilvalgsstuderende se link

Uddannelse

Teologi

Studienævn

Studienævnet for Teologi

Underviser

Jesper Tang Nielsen, jtn@teol.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

ES 2016:

Mandage kl. 9-10, onsdage kl. 8-10, torsdage kl. 9-10 og fredage kl. 8-10
Auditorium 11

Første undervisningsdag
er mandag den 5. september 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 84
Total 84

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min.
30 min. forberedelse

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende