Valgfag (kompaktkursus januar 2017): Islam og imamer i Europa

Kursusindhold

I dette kursus undersøger vi islam og muslimer i Danmark og Europa i perioden efter anden verdenskrig og frem til i dag. Konkret vil det være den muslimske indvandringshistorie og de muslimske trossamfunds historie i de forskellige europæiske lande, og vi kommer ind på relationer til stat og kirke, konflikter og kriser, samt de teologiske, sociale, politiske og økonomiske udfordringer som muslimer står overfor. Vi stiller skarpt på imamer og andre islamiske autoritetsformer og muslimske ledelsesskikkelser, som tilbagevendende empiriske eksempler, når vi bevæger os igennem de forskellige tematikker. Her trækkes på erfaringer fra England, Tyskland og Østrig, samt de øvrige nordiske lande, når vi undersøger sammenlignelige erfaringer og problemstillinger relateret til imamerne.

 

Med udgangspunkt i en vifte af teoretiske og praktiske tilgange til de islamiske autoritetsformer og med konkret fokus på forskellige muslimske ledelsesskikkelser er målet for kurset, at den studerende fortroligt kan redegøre for og analysere nyere, europæiske muslimske institutioner – især imamen – både i den islamologiske forskningstradition og i den bredere europæiske kontekst.

 

Foreløbig kursusoversigt:

1. Introduktion til islam og imamer i Europa.

2. Islams og muslimernes historie i Danmark og Europa.

3. Islam og muslimer i Danmark, England, Tyskland og Frankrig.

4. Klassiske ledelses- og autoritetsformer i islam – mellem kalifat og ulama.

5. Sociologiske og teologiske autoritetsformer.

6. Muslim Chaplaincy: institutionsimamer.

7. Community leadership: Netværks- og organisationsformer.

8. Kvinder som bønneledere, ‘ālimāt og muršidāt.

9. Imamen og maqasid as-Sharia.

10. Imamen som islamisk nytænker?

11. Imamen, medierne og krisehåndtering.

 

 • Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen/Learning outcome

  Kurset sætter den studerende i stand til at:

  • Indsamle og tilegne sig viden om imamer, islamiske autoritets former og muslimsk lederskab.

  • Kritisk anvende de forskellige videnskabelige metoder og traditioner relevant for studiet af islam i Europa generelt og af imamer specifikt.

  • Kritisk og analytisk at undersøge og udfolde spændet mellem islamisk autoritet i sine historiske og traditionelle former og muslimsk lederskab i sin samtidige situation i de europæiske muslimske menigheder.

 

 • Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene

 

 • Forelæsninger og klasseundervisning,

 • fremlæggelser i plenum,

 • gæsteforelæsninger,

 • studiebesøg,

 

 • Foreløbig kursuslitteratur/Suggested preliminary litterature:

 

Primær litteratur:
Ali, M., Pattison, S., & Gilliat-Ray, S. (2013). Understanding Muslim Chaplaincy. Ashgate Publishing, Ltd.

Hashas, M., Vinding, N.V., de Ruiter, J.J., & Hajji, K., Imamate in Western Europe, vols. 1 & 2, Amsterdam University Press, forthcoming

Nielsen, J., Akgönül, S., Alibašić, A., & Racius, E. (Eds.). (2014). Yearbook of Muslims in Europe (Vol. 6). Brill., or later edition.


Forslag til øvrig litteratur:

Al-Mawardi, A. A. H., & As-Sultaniyyah, A. A. (1996). The Laws of Islamic Governance.

Rauf, F. A. (2012). Moving the Mountain: Beyond Ground Zero to a New Vision of Islam in America. Simon and Schuster.

Wadud, A. (2013). Inside The Gender Jihad: Women's Reform in Islam. Oneworld Publications.

Sekundærlitteratur.

Beckford, J. A., Joly, D., & Khosrokhavar, F. (2005). Muslims in prison: Challenge and change in Britain and France. Palgrave Macmillan.

Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (1999). Leadership: an Islamic perspective. Beltsville, MD: Amana.

Bano, M., & Kalmbach, H. (Eds.). (2011). Women, leadership, and mosques: changes in contemporary Islamic authority (Vol. 11). Brill.

El Fadl, K. A. (2001). And God knows the soldiers: The authoritative and authoritarian in Islamic discourses. University Press of America

El Fadl, K. A. (2014). Speaking in God's name: Islamic law, authority and women. Oneworld Publications.

Fetzer, J. S., & Soper, J. C. (2005). Muslims and the state in Britain, France, and Germany. Cambridge University Press.

Hashas, M. (2014). Tareq Oubrou's Geotheology: Shari'ah of the Minority and the Secularization of Islamic Theology in the European Context. Journal of Muslim Minority Affairs, 34(4), 365-385.

Hallaq, W. B. (2001). Authority, continuity and change in Islamic law. Cambridge University Press.

Rasmussen, L. (2010). Livshistorier og Kriminalitet. Center for Europæisk Islamisk Tænkning, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Nielsen, J. S. (2012). Islam in Denmark: The challenge of diversity. Lexington Books. Zubaida, S. (2006). Ret og magt i den islamiske verden. Vandkunsten.

 

 

Engelsk titel

Islam and Imams in Europe

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28