Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AFLYST: Valgfag (kompaktkursus, november 2016): Forkyndelse i Islam

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Niveau Kandidat
Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Thomas Hoffmann (3-796d7445796a747133707a336970)
  • Teologi
Kursusnummer: TTEAKS006U

Engelsk titel

eee

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere til de retorikker og grundtemaer, der anvendes i islams offentlige og (delvist ritualiserede) forkyndelse og mission. Kurset dækker nogenlunde samme emneområde som homiletikken (af gr. homiletike (techne) 'samtalekunst'), der almindeligvis defineres som læren om den kristne prædiken og forkyndelse.  Kurset har således til formål at introducere til islams væsentligste homiletiske elementer i et religionsvidenskabeligt lys.

Fem genrer/performative praksisser, der alle har et mere eller mindre eksplicit offentligt og udadrettet sigte, vil udgøre omdrejningspunktet for kurset: Koranens og Muhammads forkyndelse, adhan (bønnekald), khutba (prædiken i moskeen) og fatwa (juridisk-religiøst responsum på religiøse spørgsmål), risâla (epistler eller kommunikeer, henvendt til en større gruppe eller offentlighed). En femte komponent, der også har stærke forkyndelsesmæssige engagementer, udgøres af daʿwa, sædvanligvis oversat til ’mission’.

Kurset vil behandle den islamiske forkyndelse og mission henover tre perioder (den formative periode, islams klassiske periode og moderne tid, inkl. nutiden), men vil også eksperimentere i workshop-format med de forkyndelsesmæssige udfordringer som nutidens islam i Danmark og globalt står overfor.  

Forelæsningstemaer

1. Koranens og Muhammads forkyndelse

2. Adhan

3. Khutba

4. Fatwa

5. Daʿwa (’mission’, indre eller ydre)

6. Islamisk forkyndelse nu og i fremtiden  

Et kompendium vil blive udarbejdet

Anbefalede faglige forudsætninger

Se studieordningen

Formelle krav

Se studieordningen

Tilmelding

Frist for eksamenstilmelding: Se opslag på KUnet

For merit- og tilvalgsstuderende se link

Uddannelse

Teologi

Studienævn

Studienævnet for Teologi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Thomas J. Hoffmann, tho@teol.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

-
Efterår 2016:
KURSET ER AFLYST
(Kompaktkursus, 14.-25. nov. 2016)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 28
Total 28

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende