AFLYST: Valgfag (kompaktkursus, november 2016): Forkyndelse i Islam

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere til de retorikker og grundtemaer, der anvendes i islams offentlige og (delvist ritualiserede) forkyndelse og mission. Kurset dækker nogenlunde samme emneområde som homiletikken (af gr. homiletike (techne) 'samtalekunst'), der almindeligvis defineres som læren om den kristne prædiken og forkyndelse.  Kurset har således til formål at introducere til islams væsentligste homiletiske elementer i et religionsvidenskabeligt lys.

Fem genrer/performative praksisser, der alle har et mere eller mindre eksplicit offentligt og udadrettet sigte, vil udgøre omdrejningspunktet for kurset: Koranens og Muhammads forkyndelse, adhan (bønnekald), khutba (prædiken i moskeen) og fatwa (juridisk-religiøst responsum på religiøse spørgsmål), risâla (epistler eller kommunikeer, henvendt til en større gruppe eller offentlighed). En femte komponent, der også har stærke forkyndelsesmæssige engagementer, udgøres af daʿwa, sædvanligvis oversat til ’mission’.

Kurset vil behandle den islamiske forkyndelse og mission henover tre perioder (den formative periode, islams klassiske periode og moderne tid, inkl. nutiden), men vil også eksperimentere i workshop-format med de forkyndelsesmæssige udfordringer som nutidens islam i Danmark og globalt står overfor.  

Forelæsningstemaer

1. Koranens og Muhammads forkyndelse

2. Adhan

3. Khutba

4. Fatwa

5. Daʿwa (’mission’, indre eller ydre)

6. Islamisk forkyndelse nu og i fremtiden  

Et kompendium vil blive udarbejdet

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 28