Valgfag (kompaktkursus, august 2016): Grundtemaer i Koranen og Bibelen

Kursusindhold

Ved professor MSO Thomas Hoffmann og gæsteforelæsere.
 

Dette kursus tager udgangspunkt i Koranens engagement med den bibelske litteratur, både den jødiske og den kristne. Dette engagement – præget af både anerkendelse og opgør – har naturligvis en religionshistorisk fortid, som udspringer af en specifik senantik kontekst, hvor jødedom og kristendom fremstår som selvstændige religioner. Det kommer til udtryk i en række grundtemaer, der er fælles for de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, men også adskiller sig afgørende fra hinanden.

Kurset vil veksle mellem syntetiserende overblik og nærlæsninger af udvalgte passager, hvorunder metodisk og teoretisk refleksion over begreber som intertekstualitet og genre vil blive inddraget. Samtidig er det klart, at Koranens engagement ikke lader sig reducere til en religionshistorisk fortid, men også forvaltes videre som et nutidigt – og fremtidigt – engagement af de troende/praktiserende. Dette fordrer et aktualiserende og perspektiverende blik på Koranens og Bibelens grundtemaer, som kurset også vil tage i sit opdrag.

Undervisningstemaer

1. Koranen: introduktion

2. Koranens religiøse forhistorie

3. Koranens talerør: Profeten og Muhammad

4. Koranen og det bibelske univers: indledning

5. Koraniske og bibelske temaer: ligheder og forskelle

6. Persongalleri

7. Nærlæsninger og fortolkninger

8. Koranen som Europas helligtekst  

Grundbøger 
Koranen – oversat ved Ellen Wulff, Forlaget Vandkunsten (elektronisk søgemaskine http://www.forlagetvandkunsten.dk/97507/search/)
Bibelen – Bibelselskabets autoriserede oversættelse fra 1992 (elektronisk søgemaskine http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline)

Et kompendium med primær- og sekundærtekster vil blive udarbejdet

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 40
  • Total
  • 40