KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Gammel og ny Kristologi

Kursusindhold

At Guds søn blev et menneske, der led en forsmædelig død, har lige siden oldkirken og til i dag udfordret og provokeret tanken. For hvad vil det – i grunden – sige? Fra kritikerside har det ført til spot og latterliggørelse, fra kristne tænkeres side har det gentagne gange ført til sublime refleksioner og teologiske tankegange, som i utallige variationer har søgt at fastholde og give udtryk for denne grundlæggende kristne påstand. Kurset vil 1.) i et historisk vue samle en række begreber, formuleringer og fraser op, som gennem århundreder har været bragt i anvendelse med henblik på at formulere problemstillingen, 2.) undersøge disses anliggender og intentioner samt 3.) se på enkelte af nutidens forsøg på revisioner og korrektioner. 

Hovedtræk, indhold:

 • Udgangspunktet tages i den oldkirkelige lære, som taler om de to ’naturer’, hvis indbyrdes forhold imidlertid viste sig at være et konfliktpunkt.

 • I den reformatoriske teologi meldte de kristologiske stridigheder sig på ny som konfessionelle identitetsmarkører, uden at de afgørende konfliktpotentialer dog blev forløst.

 • Med moderniteten blev det antikke begreb ’natur’ natur søgt afløst af andre, tidstypiske tankeformer, som skulle varetage tonaturlærens ærinde i en ny tid.

 • Schleiermacher var også på dette punkt banebrydende med en anderledes kristologi, og han blev et referencepunkt for de senere kristologiske drøftelser også i den dialektiske teologi.

 • I det de sidste bind af Kirchliche Dogmatik, som hører til Karl Barths sene forfatterskab, forsøgte Barth endnu engang med tilbageblik på hele den foregående tradition at reformulere kristologien.

 • På det seneste har forskellige former for kritik og revisioner af den ’gamle’ kristologi været forsøgt.

På kurset vil vi læse en række klassiske og nyklassiske kristologiske tekster fra teologihistorien. Formålet er at skabe en forståelse af anliggender bag forskellige kristologier, hvilket underbygges gennem læsningen af §§ 57 – 59 i Karl Barths Kirchliche Dogmatik Bd. IV/1. Til slut vil vi kaste et blik på nyere kristologier.

Engelsk titel

Christology – old and new

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Kurset baseres på følgende tre bøger, som alle skal anskaffe sig inden kursusstart:

 1. Macquarrie, John. Christology Revisited, London 1998 (el. senere)

   

 2. Spence, Alan. Christology for the Perplexed, London 2008

   

 3.  Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik Bd IV/1. Den fås indbunden eller i Studienausgabe Bd. 21, Theologischer Verlag Zürich. Den engelske oversættelse kan også anvendes: Church Dogmatics, Study Edition 21: IV.1 The Doctrine of Reconciliation.

   

Øvrig litteratur gøres tilgængelig vis Absalon

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56