AFLYST: BA Valgfag: Kirke- og Teologihistorie: Den anden reformation? Religion og oplysning i 1700-tallets Danmark-Norge

Kursusindhold

1700-tallet kaldes i historieskrivningen ofte for oplysningstiden. Her udvikledes nogle af de grundlæggende opfattelser, som karakteriserer både moderne kristendom og moderne samfund.

En del af de aktører, der var med til at skabe forandringer i den nordiske kulturkreds, var teologer. De mente ikke, at reformationen i 1500-tallet havde betydet en egentlig gennemførelse af Luthers reformatoriske ærinde. Det ville de derfor gennemføre nu, ved det, der af nogle er blevet kaldt den anden reformation.

Vi vil læse tekster, der kan hjælpe med at belyse de forandringer af kirke- og kristendom, som fandt sted i det dansk-norske kongerige på denne tid, og som på mange måder danner grundlag for vore dages kristendom og kultur i Danmark. Vi skal blandt andet diskutere spørgsmål vedrørende forholdet mellem tro og fornuft, udviklingen af moderne kritisk bibelvidenskab, radikale pietistiske bevægelser, kirkekritik, individualisering af religionen og en begyndende sekularisering af samfundet.

Engelsk titel

The Second Reformation? Religion and Enlightenment in 18th Century Denmark-Norway

Uddannelse

Teologi

Se studieordningen

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56