Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

BA-7. semester: Kirke- og Teologihistorie 3

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Louise Lillie (3-6970704478697370326f7932686f)
  • Teologi
Kursusnummer: TTEAKHBA3U

Engelsk titel

Church History 3

Kursusindhold

Emne: Den evangelisk-lutherske reformation og billeder i kirkerne

Faglige mål

  • Et indblik i reformationstidens (her defineret som de første 75 år af 1500-tallet) diskussioner om billeder i kirkerne.

Diskussionen om billeders tilstedeværelse i kirkerne dukkede igen op i begyndelsen af 1500-tallet som en del af opgøret med den middelalderlige kirke. De gamle argumenter pro et contra fra den oldkirkelige debat og fra den ikonoklastiske strid i 7-800-tallet blev taget op og pudset af. Efter reformationsomvæltningerne fremstod der i Vesteuropa 3-4 store kirker med hver sit syn på billeder i kirkerne: fra kirker der var overfyldte med billeder, til kirker der var klinisk rensede.

I kurset vil der blive fokuseret på de lande, hvor den evangelisk-lutherske kirke endte med at blive enerådende; dog med udblik til såvel den romersk-katolske som den reformerte kirke.

Kurset vil bestå dels af kildelæsning, dels af gennemgang af udvalgte kirkebygninger og -udsmykninger.

  • Et indgående kendskab til billedstridighederne i kirken o det dertil hørende kildemateriale, billeder såvel som tekster
  • En evne til at fortolke kilder (B & T) på en metodisk reflekteret måde
  • En evne til reflekteret skriftlig formidling af stoffet

 

Kursuslitteratur

Vil foreligge på et senere tidspunkt

 

 

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Se studieordningen

Formelle krav

Se studieordningen

Tilmelding

Frist for eksamenstilmelding: Se opslag på KUnet

For merit- og tilvalgsstuderende se link

Uddannelse

Teologi

Studienævn

Studienævnet for Teologi

Underviser

Eva Louise Lillie, ell@teol.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterår 2016:

NB: NYT UNDERVISNINGSTIDSPUNKT:
Mandage kl. 13-15 og
torsdage kl. 10-12
Auditorium 11

NB: Mandag 5. september 2016 kl. 13-15 i TRIN 116

NB: Første undervisningsdag er mandag den 5. september 2016 i TRIN 116
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen gives i form af forelæsninger og kildegennemgange.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Total 56

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen

 

Vedr. arbejdsbelastning:

Yderligere oplysninger om arbejdsbelastning, herunder undervisnings- og eksamensforberedelse, vil blive opslået, når fakultetet har modtaget meddelelse om KUs fælles praksis (beregningsmodel) på området.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende