BA-7. semester: Kirke- og Teologihistorie 3

Kursusindhold

Emne: Den evangelisk-lutherske reformation og billeder i kirkerne

Faglige mål

  • Et indblik i reformationstidens (her defineret som de første 75 år af 1500-tallet) diskussioner om billeder i kirkerne.

Diskussionen om billeders tilstedeværelse i kirkerne dukkede igen op i begyndelsen af 1500-tallet som en del af opgøret med den middelalderlige kirke. De gamle argumenter pro et contra fra den oldkirkelige debat og fra den ikonoklastiske strid i 7-800-tallet blev taget op og pudset af. Efter reformationsomvæltningerne fremstod der i Vesteuropa 3-4 store kirker med hver sit syn på billeder i kirkerne: fra kirker der var overfyldte med billeder, til kirker der var klinisk rensede.

I kurset vil der blive fokuseret på de lande, hvor den evangelisk-lutherske kirke endte med at blive enerådende; dog med udblik til såvel den romersk-katolske som den reformerte kirke.

Kurset vil bestå dels af kildelæsning, dels af gennemgang af udvalgte kirkebygninger og -udsmykninger.

  • Et indgående kendskab til billedstridighederne i kirken o det dertil hørende kildemateriale, billeder såvel som tekster
  • En evne til at fortolke kilder (B & T) på en metodisk reflekteret måde
  • En evne til reflekteret skriftlig formidling af stoffet

 

Kursuslitteratur

Vil foreligge på et senere tidspunkt

 

 

 

Engelsk titel

Church History 3

Uddannelse

Teologi

Undervisningen gives i form af forelæsninger og kildegennemgange.

Se studieordningen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56