BA-2. semester: Kirke- og Teologihistoriske 1

Kursusindhold

Emne:

Der gives en oversigt over kirke- og teologihistorien fra dens begyndelse til nutiden.

Faglige mål:

- Orienteringsfærdighed i kirke- og teologihistorien i form af overblik over dens samlede forløb.
- Kendskab til afgørende begivenheder og personer i kirke- og teologihistorien.
- evne til at fremstille kirke- og teologihistoriske sammenhænge og forløb klart og sammenhængende.

Forberedelse:

Til hver dobbelttime læses et forud aftalt pensum. I begrænset omfang vil der også blive tale om fælles læsning af kirke- og teologihistoriske tekster.
Til hver dobbelttime læses 40-50 siders grundbogsstof. Der regnes med 3 timers forberedelse til hver dobbelttime, således at kurset med sine 7,5 ECTS-points passer ind i en 40 timers arbejdsuge.

Kursuslitteratur:

1) González, Justo L.:  The Story of Christianity I:
                                 The Early Church to the Reformation.

                                 Revised and updated. New York 2010.                        

Heraf siderne: 1-446: (ca. 420 sider)

 

2) González; Justo L.:  The Story of Christianity II:
                                   The Reformation to the Present Day.

                                   Revised and updated. New York 2010.

Heraf siderne: 7-273; 349-362; 385-415; 457-471: (ca. 275 sider)

 

3) Lausten, Martin Schwarz: Danmarks kirkehistorie.                     
                                     København 1983 (og senere).

 Heraf siderne: 12-325: (ca. 300 sider)

Engelsk titel

History of the Christian Church and Doctrine, 1

Uddannelse

Teologi

Undervisningen gives i form af forelæsninger, eksaminatorier og kollokvier. I stærkt begrænset omfang vil der også blive tale om fælles læsning af kirke- og teologihistoriske kildetekster.

Se studieordningen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56